Λαμία: 4η ημέρα κλειστός ο αυτοκινητόδρομος στη νότια έξοδο


Ακόμα κλειστός ο αυτοκινητόδρομος στη νότια έξοδο από Λαμία προς Αθήνα κλπ.

(Από την Παρασκευή, 4η μέρα σήμερα)...

Αναγκαστικά όλη η κίνηση προς Αθήνα γίνεται από τον παράδρομο της Ανθήλης.

Επίσης την εποχή αυτή, στο συγκεκριμένο παράδρομο κινούνται θεριζοαλωνιστικές μηχανές, τρακτέρ κλπ αγροτικά μηχανήματα λόγω αγροτικών εργασιών.

Είμαστε το μοναδικό χωριό πάνω σ αυτό τον παράδρομο που επομιζόμαστε το βάρος αυτού του προβλήματος και τις όποιες αρνητικές συνέπειές του.

Πολύ επικίνδυνος ο δρόμος αυτός που εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους της Ανθήλης.

Ακούει κανείς;;


Αναγνώστης
Από το Blogger.