Δήμος Αγιάς: «Πράσινο φως» για αντιπλημμυρικά έργα

Δήμος Αγιάς: «Πράσινο φως» για αντιπλημμυρικά έργα

Αντιπλημμυρικά έργα ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ με καθαρισμούς και διευθετήσεις ρεμάτων και χειμάρρων του Δήμου Αγιάς δρομολογεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό του διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και περιλαμβάνει εργασίες στις Δημοτικές Ενότητες Αγιάς, Μελιβοίας και Ευρυμενών, σε περιοχές όπου είτε οι κοίτες φέρουν προσχώσεις και φερτά υλικά είτε τα πρανή εμφάνισαν υποχωρήσεις.


«Σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες, προχωράμε ένα έργο ουσίας που δεν φαίνεται αλλά αποδίδει σε κρίσιμες στιγμές», δηλώνει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός. «Το χαοτικού χαρακτήρα καιρικό φαινόμενο που έπληξε τη Θεσσαλία, ανέδειξε τη σημασία των αντιπλημμυρικών έργων στα οποία η Περιφέρεια έχει επενδύσει με 119 παρεμβάσεις προϋπολογισμού 510 εκατ. ευρώ και συνεχίζει να επενδύει», προσθέτει ο περιφερειάρχης.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής:
-Καθαρισμός ρεμάτων-χειμάρρων με αφαίρεση της επιφανειακής αυτοφυούς βλάστησης (καλαμιές κλπ), την αφαίρεση των φερτών και των απορριμμάτων καθώς και την εκρίζωση, κοπή και απομάκρυνση θάμνων και μεμονωμένων δένδρων που φράσουν την ροή
-Αποκατάσταση υποχώρησης πρανών χειμάρρων-ρεμάτων τοπικά και σε θέσεις ανάλογα με τις αστοχίες που έχουν σημειωθεί, με συρματοκιβώτια ή τοιχεία αντιστήριξης ή λιθορριπές.

www.ert.grvia ert.gr https://ift.tt/3jvOSZe
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.