Η απόφαση με τα μέτρα σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες: Οι ΚΑΔ που «κλείνουν», τι ισχύει για μετακινήσεις μετά τις 9 μ.μ.

INTIME

Αναρτήθηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση με τα μέτρα που τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα το πρωί για τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες. Παράλληλα, αναρτήθηκαν και οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που υπάρχει αναστολή λειτουργίας.

Σύμφωνα με την απόφαση για τις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας. Από τις 5.00 έως τις 21:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών,προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δενμπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίεςεπιτρέπονται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:

α) Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τηδιάρκεια της εργασίας.

β) Μετακίνηση από και προς το σχολείο.

γ) Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά απόσχετική επικοινωνία).

δ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειώνειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρηαποστολή τους.ε) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναιδυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

στ) Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπουςπου βρίσκονται σε ανάγκη.

ζ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαίαγια τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων,σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

η) Συνοδεία μαθητών από και προς το σχολείο απόγονέα ή κηδεμόνα.

θ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση μεκατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο (2) άτομα, υπό τηνπροϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωσητης αναγκαίας απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου.

ι) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας.

ια) Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναιδυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση καιμόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ήηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης.

ιβ) Μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη.

ιγ) Μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον ημετάβαση πραγματοποιείται εντός του δήμου κατοικίαςτου πολίτη.

Μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της νύκτας

Από τις 21:00 έως τις 5:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:

α) Μετακίνηση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας,

β) μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία),

γ) ατομική κίνηση με κατοικίδιο ζώο. 

Δείτε τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που αναστέλλουν την λειτουργία τους

kad1

kad2

kad3

Δείτε όλη την απόφασηvia Ειδησεις https://ift.tt/2TP0mMc

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.