Ειδήσεις: Θέσεις εργασίας στο Δήμο Κατερίνης

Ειδήσεις
Έκτακτες ειδήσεις τώρα από την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο- Dikaiologitika News 
Θέσεις εργασίας στο Δήμο Κατερίνης
Dec 30th 2020, 07:28, by nospam@dikaiologitika.gr (Dikaiologitika News)

Θέσεις εργασίας στο Δήμο Κατερίνης
6 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κατερίνης - Ξεκινούν οι αιτήσεις

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έξι (6) ατόμων, που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, ως εξής:

3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Κατερίνης (Γραφείο 9 – Α' όροφος), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπου θα αναφέρουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
3. Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και την Πέμπτη 07-01-2021.

Media files:
eb33c6b101e6e0ea56a177904df8f2a0_XL.jpg (image/jpeg, 0.2 MB)
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.
Από το Blogger.