Ειδήσεις: 20 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Βριλησσίων

Ειδήσεις
Έκτακτες ειδήσεις τώρα από την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο- Dikaiologitika News 
20 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Βριλησσίων
Jan 4th 2021, 08:42, by nospam@dikaiologitika.gr (Dikaiologitika News)

20 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Βριλησσίων
20 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Βριλησσίων - Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Ανακοίνωση για την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων , με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας οχτώ (8) μηνών, διαφόρων ειδικοτήτων,
όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα Α΄, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

12 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
5 ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
1 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Βριλησσίων στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δημητρίου Βερνάρδου 23, Βριλήσσια από 10.00 π.μ έως και 14.00 μ.μ σήμερα 4/1/2021.

Media files:
193e1241d7efba22f91269e4d686c9c1_XL.jpg (image/jpeg, 0.2 MB)
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.
Από το Blogger.