Ειδήσεις: 22 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ιωαννιτών

Ειδήσεις
Έκτακτες ειδήσεις τώρα από την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο- Dikaiologitika News 
22 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ιωαννιτών
Jan 5th 2021, 06:26, by nospam@dikaiologitika.gr (Dikaiologitika News)

22 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ιωαννιτών
22 θέσεις εργασίας στο Δήμο Ιωαννιτών - Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις έως 7/1

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του Δήμου Ιωαννιτών, χρονικής διάρκειας από υπογραφής της σύμβασης και έως τη λήξη του διδακτικού έτους

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση μαζί με φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protocollo@ioannina.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της
υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιωαννιτών, Καπλάνη 7, Τ.Κ 45444, Ιωάννινα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, υπόψιν κ. Διαμάντη Ευανθίας (τηλ. Επικοινωνίας 2651361339).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 7/1/2021 και ώρα 14:30 μ.μ.

Media files:
808eecac76cb2514845348e163516b21_XL.jpg (image/jpeg, 0.1 MB)
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.
Από το Blogger.