Ειδήσεις: Αιτήσεις τώρα στο ΑΣΕΠ για 798 προσλήψεις σε ΔΕΗ , Δήμους και φορείς

Ειδήσεις
Έκτακτες ειδήσεις τώρα από την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο - Dikaiologitika News 
Αιτήσεις τώρα στο ΑΣΕΠ για 798 προσλήψεις σε ΔΕΗ , Δήμους και φορείς
Jan 5th 2021, 08:16, by nospam@dikaiologitika.gr (Dikaiologitika News)

Αιτήσεις τώρα στο ΑΣΕΠ για 798 προσλήψεις σε ΔΕΗ , Δήμους και φορείς
Αιτήσεις τώρα στο ΑΣΕΠ για 798 θέσεις εργασίας σε ΔΕΗ , Δήμους και φορείς - Αναλυτικά όλα τα Link με τις προκηρύξεις.

Τρέχουν οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για 6 προκηρύξεις που αφορούν προσλήψεις συνολικά 798 ατόμων σε Δήμους , την ΔΕΗ και φορείς.

300 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου του ΑΣΕΟ στη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ

Η Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη 300 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 30/12/2020-12/01/2021

Επικοινωνία:
24630 52218, 24630 52317

Προκήρυξη

ΑΣΕΠ - 344 προσλήψεις με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη 344 ατόμων με σύμβαση εργασίας ικδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 05/07/2021.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 31/12/2020-08/01/2021

Προκήρυξη

50 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Κιλκίς με προκηρυξη ΑΣΕΠ

Ο Δήμος Κιλκίς ανακοινώνει την πρόσληψη 50 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 30/06/2021.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 05/01/2020-10/01/2020

Επικοινωνία:
23410 75235, 23413 52 164-5, 23413 52167, 23413 52120

Προκήρυξη

54 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου

Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου ανακοινώνει την πρόσληψη 54 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών και όχι πέραν της 31/12/2021.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/01/2020-20/01/2020

Επικοινωνία:
213 2128114

Προκήρυξη

27 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Πανεπιστήμιο Π[ειραιώς ανακοινώνει την πρόσληψη 27 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 30/12/2020-08/01/2021

Επικοινωνία:
210 4142217-8

Προκήρυξη

ΑΣΕΠ - 23 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη 23 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 30/12/2020-07/01/2021

Επικοινωνία:
2813 400365

Προκήρυξη

Media files:
d49778bec2ffb6d5d1a3a3778c61e037_XL.jpg (image/jpeg, 0.4 MB)
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.
Από το Blogger.