📄 "Τεχνολογικές/μηχανουργικές υποδομές και η σχέση τους με την κατασκευή οχημάτων στην Ελλάδα πριν το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (Technological infrastructure and its relation to vehicle manufacture in Greece before WWII) (in..." by Labros Skartsis

Academia.edu


From your Reading History:

Τεχνολογικές/μηχανουργικές υποδομές και η σχέση τους με την κατασκευή οχημάτων στην Ελλάδα πριν το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (Technological infrastructure and its relation to vehicle manufacture in Greece before WWII) (in...
Paper Thumbnail
Author Photo Labros Skartsis
View PDF ▸   Download PDF ⬇

Want fewer recommendations like this one?


  
                                                           
Από το Blogger.