Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Ακόμη ένα έργο στη Φθιώτιδα για τη βελτίωση του οδικού δικτύου

Τη σύμβαση ενός ακόμη έργου στη Φθιώτιδα για τη βελτίωση του οδικού δικτύου υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, αναφορικά με την «Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, στηθαίων ασφαλείας στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 1.000.000€.

Το εν λόγω έργο αφορά στην τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας -Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ) -  κιγκλιδωμάτων και κατακόρυφης σήμανσης, στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Προβλέπεται να πραγματοποιηθούν εργασίες αποξήλωσης και να αντικατασταθούν κατεστραμμένα από ατυχήματα στηθαία του οδικού δικτύου, καθώς και τοποθέτηση νέων με γνώμονα την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προστασίας θέσεων ή τμημάτων και γενικότερα την βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτό θα τοποθετηθούν μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, H1, H2 κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α και με λειτουργικά πλάτη W2, W3, W4, W5, όλα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2.

Επίσης θα αντικατασταθούν κατεστραμμένες πινακίδες κατακόρυφης σήμανσης με νέες. Η τοποθέτηση θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ.

Όλες οι παραπάνω εργασίες αφορούν κυρίως τμήματα του Εθνικών Οδών από Λαμία προς Νέο Μοναστήρι, Παράκαμψη Καρπενησίου, Μπράλο, Θούριο και Ράχες.

Περιλαμβάνονται επίσης εργασίες σε όλες τις επαρχιακές οδούς που διέρχονται τη Φθιώτιδα αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα του Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού  Δικτύου προκύψει πρόβλημα, και το οποίο χρήζει άμεση συντήρηση – αποκατάσταση για την ασφαλή και ομαλή κυκλοφορία.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας, Αθανάσιος Γ. Καρακάντζας δήλωσε σχετικά:

«Με έργα απαραίτητα για τη συνεχή βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας και προσβασιμότητας στους δρόμους της Φθιώτιδας καλύπτουμε ανάγκες που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών μας.

Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν το Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο, κυρίως σε ορεινά και δύσβατα δίκτυα και στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να παράγουμε αποτελέσματα, υλοποιώντας έργα και παρεμβαίνοντας όπου χρειαστεί».

Από το Blogger.