Προσλήψεις σε ΕΛΣΤΑΤ και ΕΚΑΠΤΥ - Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις στο ΑΣΕΠ

Προσλήψεις σε ΕΛΣΤΑΤ και ΕΚΑΠΤΥ - Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις στο ΑΣΕΠ
Τέλος χρόνου σήμερα για τις αιτήσεις στο ΑΣΕΠ που αφορούν μόνιμες προσλήψεις σε ΕΛΣΤΑΤ και ΕΚΑΠΤΥ ΑΕ.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογης Προσωπικού (ΑΣΕΠ) προκηρύσσει την πλήρωση 12 θέσων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ως ακολούθως:

Έξι (6) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία Α.Ε. (Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. Α.Ε.)
Έξι (6) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 22/01/2021-10/02/2021

Προκήρυξηvia Ειδήσεις https://ift.tt/2LClipn
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.