Αίτημα για νέα παράταση για τις ενδικοφανείς προσφυγές στην εφορία

Αίτημα για νέα παράταση για τις ενδικοφανείς προσφυγές στην εφορία

Αίτημα για παράταση της προθεσμίας για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής που έχουν λήξει ή λήγουν από την 1/2/2021 έως και την 31/3/2021 έχει αποστείλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών (ΠΟΦΕΕ) στον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Όπως αναφέρει η ΠΟΦΕΕ με την απόφαση ανεστάλλησαν για εξήντα μέρες οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής, που έχουν λήξει ή λήγουν από την 9η Νοεμβρίου 2020 έως και την 31η Ιανουαρίου 2021.

Επίσης για την προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 63 του ν.4174/2013 που δεν έχει συμπληρωθεί από τις 16 Νοεμβρίου 2020 έως και την 31η Ιανουαρίου 2021, εφόσον έως τις 16 Νοεμβρίου 2020 δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής, δόθηκε παράταση έως και τις 31.03.2021.

Σύμφωνα με την ΠΟΦΕΕ, όμως οι έκτακτες συνθήκες που κατέστησαν αναγκαίες τις ανωτέρω παρατάσεις, όχι μόνο εξακολουθούν να ισχύουν, αλλά επιδεινώθηκαν, και δεδομένου του γεγονότος ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, θεωρεί αναγκαίο να υπάρξει μέριμνα ώστε να δοθεί ανάλογη παράταση και για τις περιπτώσεις που λήγουν από την 1η Φεβρουαρίου 2021 έως και τουλάχιστον μέχρι την 31 Μαρτίου 2021.via Ειδήσεις https://ift.tt/3bzyiVF
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.