-->

Κοινωνικό μέρισμα: Ξεκινούν οι πληρωμές, πόσα θα πάρουν οι δικαιούχοι

eurokinissi

Ξεκινούν οι πληρωμές του κοινωνικού μερίσματος για 842.889 δικαιούχους στις 29 Δεκεμβρίου. Παραδείγματα.

Ξεκινάει την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου η πληρωμή του κοινωνικού μερίσματος των 250 ευρώ σε 842.889 χαμηλοσυνταξιούχους, δικαιούχος αναπηρικών επιδομάτων και ανασφάλιστους υπερήλικες όπως είχε αποκαλύψει το Dnews. Ειδικότερα την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν 634.027 χαμηλοσυνταξιούχοι και την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 173.859 δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων και 35.003 ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται ανά δικαιούχο που πληροί τα κριτήρια στο ποσό των 250 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος του φορολογούμενου, σύμφωνα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020.

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε όσους το Νοέμβριο του 2021 έλαβαν:

α) οριστική ή προσωρινή κύρια σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου,

β) προσυνταξιοδοτική παροχή,

γ) αναπηρικά επιδόματα που καταβάλλονται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Η ενίσχυση καταβάλλεται στους δικαιούχους ως εξής:

α. Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης, τότε η ενίσχυση των 250 ευρώ καταβάλλεται και στους δύο δικαιούχους.

β. Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης και υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος:

(βα) Εφόσον ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών είναι ο ίδιος και στις δύο δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, τότε η προσαύξηση της ενίσχυσης για τα εξαρτώμενα μέλη υπολογίζεται ως 50 ευρώ, πολλαπλασιαζόμενη με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών και καταβάλλεται κατά το ήμισυ στον κάθε έναν εκ των δύο δικαιούχων.

(ββ) Εφόσον ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών είναι διαφορετικός στις δύο φορολογικές δηλώσεις, τότε η προσαύξηση της ενίσχυσης για τα εξαρτώμενα μέλη υπολογίζεται ως 50 ευρώ, πολλαπλασιαζόμενη με τον ελάχιστο αριθμό των εξαρτώμενων μελών στις δύο φορολογικές δηλώσεις και καταβάλλεται κατά το ήμισυ στον κάθε έναν εκ των δύο δικαιούχων και ο σύζυγος ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης που έχει περισσότερα εξαρτώμενα μέλη λαμβάνει επιπλέον προσαύξηση πενήντα (50) ευρώ, πολλαπλασιαζόμενη με τη διαφορά των εξαρτώμενων μελών που έχει δηλώσει σε σχέση με τον έτερο σύζυγο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης.

γ. Σε περίπτωση που οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος αλλά δικαιούχος της ενίσχυσης είναι μόνο ο ένας εξ αυτών, καταβάλλεται σε αυτόν η προσαύξηση των 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο που αναγράφεται.

Παραδείγματα

1. Ένα άτομο με συνολικά πραγματικά εισοδήματα από σύνταξη, επιχειρηματική δραστηριότητα/μερίσματα, ενοίκια ή τόκους/δικαιώματα 7.200,00 ευρώ, θα λάβει βοήθημα 250 ευρώ από τον Ε.Φ.Κ.Α..

2. Ένα άτομο με συνολικά πραγματικά εισοδήματα από σύνταξη, επιχειρηματική δραστηριότητα/μερίσματα, ενοίκια ή τόκους/δικαιώματα 7.200,00ευρώ, και ένα εξαρτώμενο τέκνο δηλωμένο στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 2020, θα λάβει βοήθημα 300,00 ευρώ από τον Ε.Φ.Κ.Α..

3. Ένα άτομο με συνολικά πραγματικά εισοδήματα από σύνταξη, επιχειρηματική δραστηριότητα/μερίσματα, ενοίκια ή τόκους/δικαιώματα 7.200,00 ευρώ, και δύο εξαρτώμενα τέκνα δηλωμένα στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 2020, θα λάβει βοήθημα 350,00 ευρώ από τον Ε.Φ.Κ.Α..

4. Ένα ζευγάρι/νοικοκυριό με συνολικά πραγματικά εισοδήματα από σύνταξη που λαμβάνουν και οι δύο, επιχειρηματική δραστηριότητα/μερίσματα, ενοίκια ή τόκους/δικαιώματα 14.400,00 ευρώ, θα λάβει έκαστος βοήθημα 250,00 ευρώ από τον Ε.Φ.Κ.Α..

5. Ένα ζευγάρι/νοικοκυριό με συνολικά πραγματικά εισοδήματα από σύνταξη, επιχειρηματική δραστηριότητα/μερίσματα, ενοίκια ή τόκους/δικαιώματα 14.400,00ευρώ, αλλά μονάχα ένας εκ των δύο είναι συνταξιούχος, αυτός θα λάβει το βοήθημα των 250,00 ευρώ από τον Ε.Φ.Κ.Α..

6. Ένα ζευγάρι/νοικοκυριό με συνολικά πραγματικά εισοδήματα από σύνταξη που λαμβάνουν και οι δύο, επιχειρηματική δραστηριότητα/μερίσματα, ενοίκια ή τόκους/δικαιώματα 14.400,00ευρώ με ένα εξαρτώμενο μέλος δηλωμένο στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 2020, είτε υποβάλλουν δήλωση από κοινού είτε ξεχωριστά -αλλά το δηλώνουν και οι δύο το τέκνο τους αυτό- θα λάβουν συνολικό βοήθημα 550,00 ευρώ από τον Ε.Φ.Κ.Α..

7. Ένα ζευγάρι/νοικοκυριό με συνολικά πραγματικά εισοδήματα από σύνταξη που λαμβάνουν και οι δύο, επιχειρηματική δραστηριότητα/μερίσματα, ενοίκια ή τόκους/δικαιώματα 14.400,00ευρώ με δύο εξαρτώμενα μέλη δηλωμένα στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 2020, είτε υποβάλλουν δήλωση από κοινού είτε ξεχωριστά -αλλά τα δηλώνουν και οι δύο τα τέκνα τους αυτά- θα λάβουν συνολικό βοήθημα 600,00 ευρώ από τον Ε.Φ.Κ.Α..

8. Ένα ζευγάρι/νοικοκυριό με συνολικά πραγματικά εισοδήματα από σύνταξη που λαμβάνουν και οι δύο, επιχειρηματική δραστηριότητα/μερίσματα, ενοίκια ή τόκους/δικαιώματα 14.400,00 ευρώ αλλά υποβάλλουν δήλωση ξεχωριστά, ο σύζυγος/υπόχρεος Ά έχει δύο εξαρτώμενα μέλη δηλωμένα στην δική του ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 2020, και η σύζυγος/υπόχρεος ΄Β έχει τρία εξαρτώμενα μέλη δηλωμένα στην δική της/του ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 2020, ο πρώτος/η θα λάβει συνολικό βοήθημα 300,00 ευρώ ενώ η δεύτερη/ος θα λάβει 350,00 ευρώ από τον Ε.Φ.Κ.Α..

Όλα τα παραπάνω βοηθήματα δεν θα τα λάβουν εάν έχουν τεκμαρτά [διαβίωσης ή πόθεν έσχες] εισοδήματα παραπάνω από τα όρια των 7.200 ευρώ/άτομο ή 14.400,00 ευρώ/ζευγάρι ή/και εάν έχουν ακίνητα με συνολική [και των γονέων και των παιδιών] φορολογητέα αξία ΕΝΦΙΑ/2021 άνω των 200.000,00 ευρώ

Η φορολογητέα αξία είναι διαφορετική της αντικειμενικής.from Όλες οι ειδήσεις https://ift.tt/30ZfIF4
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

To kaliterilamia.gr σέβεται το δικαίωμα όλων των χρηστών να εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους ωστόσο διατηρεί το δικαίωμα, να μην δημοσιεύει συκοφαντικά και υβριστικά σχόλια. Έτσι όποια σχόλια, περιέχουν ακατάλληλα προς το κοινό χαρακτηριστικά θα αποσύρονται από τον ιστότοπο.

Από το Blogger.
-->