Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (30 - 2/1/2018) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. Υπηρεσίας Πρασίνου

Θέμα: Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (30 - 2/1/2018) Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. Υπηρεσίας Πρασίνου
Ημ/νια: 13/11/2018 09:28:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 78Ω5ΩΛΚ-5ΚΙ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2FsUpjY
via IFTTT
Από το Blogger.