''ΜΙΑ ΡΩΓΜΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ'': ΟΙ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ

Mία ρωγμή στην Iστορία Ένα μνημείο του παρελθόντος στην κοινωνία του σήμερα. Οι φοιτήτριες Βρούβα Αντιγόνη, Δεληγιάννη Ελένη-Όλγα, ...
Read More
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 242/2014 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΡΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 242/2014 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΡΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Θέμα: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 242/2014 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΡΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ Ημ/νια: ...
Read More
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΥΣΙΑ ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ¨ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ 34 ΔΗΜΟΥΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΘΥΛΑΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 7.180 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)¨ (Δημόσια Πρόσκληση Νο 16/2017)

ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΥΣΙΑ ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ¨ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ 34 ΔΗΜΟΥΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΘΥΛΑΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 7.180 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)¨ (Δημόσια Πρόσκληση Νο 16/2017)

Θέμα: ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΥΣΙΑ ΛΟΓΩ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ...
Read More