ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΑΜΙΑ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


Προϋποθέσεις Χρήσης

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας ''Καλύτερη Λαμία'' στο διαδικτυακό τόπο www.kaliterilamia.gr, αποτελεί  πνευματική ιδιοκτησία της ιστοσελίδας μας και των συνεργατών της και προστατεύεται  από τις εθνικές (Νόμος 2121/93) και διεθνείς συμβάσεις.

Επομένως, απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε αναπαραγωγή (reformatting), αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (upload), διαμόρφωση, τροποποίηση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) του περιεχομένου, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του Δικαιούχου.

Επιτρέπεται η ελεύθερη αναπαραγωγή αντιγράφων μέρους ή του συνολικού έργου για προσωπική ή εκπαιδευτική χρήση, εφ’ όσον τα αντίγραφα αυτά δεν θα διανεμηθούν στη συνέχεια για κερδοσκοπικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση  ότι  θα υπάρχει αναφορά της ιστοσελίδας ''Καλύτερη Λαμία'' και των πηγών του άρθρου καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας (www.kaliterilamia.gr).

Για τη χρησιμοποίηση για άλλους σκοπούς, όπως εμπορική εκμετάλλευση, φόρτωση σε άλλα ηλεκτρονικά συστήματα, αξιοποίηση μέρους του έργου για την παραγωγή νέου κ.α., απαιτείται η συνεννόηση με την ιστοσελίδα.