Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λοκρών την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου


Η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών θα πραγματοποιηθεί , στο Δημοτικό Κατάστημα Αταλάντης (Πλατεία Δημαρχείου) ,την 17η Δεκεμβρίου 2018  ημέρα Δευτέρα και ώρα 9,30 π.μ. με τα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα  10  :  Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έτους 2019.

Θέμα  20  :  Συγκρότηση Επιτροπής προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών έτους 2019.

Θέμα  30  :  Αναμόρφωση προϋπολογισμού .

Θέμα  40  :  Αποδοχή δωρεάς.

Θέμα  50  :  Συγκρότηση Επιτροπής του διαγωνισμού του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. Αταλάντης και Δ.Ε. Μαλεσίνας.

Θέμα  60  :  Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Λοκρών για το έτος 2019.

Θέμα  70  :  Καθορισμός των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων Δήμου Λοκρών και των Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2019.

www.dimos-lokron.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.