Ο Γιάννης Καρούζος σας απαντά: Τι ισχύει για την εξαμηνη άδεια μητρότητας με καλύψεις του ΟΑΕΔ, στον ιδιωτικό τομέα

photo: Eurokinissi

Με το άρθρο 142 Ν. 3655/2008 (όπως έχει ερμηνευθεί με το άρθρο 36 παρ. 2 του Ν. 3996/11), καθιερώθηκε ως «ειδική παροχή προστασίας μητρότητας» το δικαίωμα της τέκουσας γυναίκας, ασφαλισμένης του Ι.Κ.Α. (Ε.Φ.Κ.Α.) και εργαζομένης με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, να ζητήσει και να λάβει από τον εργοδότη της ειδική άδεια προστασίας μητρότητας έξη μηνών, μετά τη λήξη της αδείας λοχείας και της τυχόν χορηγηθείσης ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας.

Κατά τη διάρκεια της ως άνω ειδικής άδειας, ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό.

Σε περίπτωση απασχόλησης μέχρι και 4 ώρες ημερησίως ή μέχρι 1 ημέρες το μήνα, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο από τον ΟΑΕΔ ποσό ισούται με το μισό τον καθοριζόμενου ανωτέρω.

Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους κλάδους κύριας σύνταξης και ασθένειας του Ι.Κ.Α., καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης, οι δε προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου παραπάνω ποσού, από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στους αρμόδιους φορείς μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τον ΟΑΕΔ.

Σημειωτέον ότι, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με γνωμοδότησή του, υποστήριξε τη θέση ότι, η ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας διάρκειας 6 μηνών, δε συμψηφίζεται με καμία άλλη άδεια προστασίας της μητρότητας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την λήψη της ειδικής αυτής παροχής εκ του ΟΑΕΔ, η εργαζόμενη μητέρα υποβάλει αίτηση εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας), της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας ή και της ετήσιας κανονικής άδειας. Πρέπει δε να έχει ενεργή σύμβαση εργασίας. Επισημαίνεται ότι, η άρνηση του εργοδότη να χορηγήσει την εμπροθέσμως ζητηθείσα 6μηνη ειδική άδεια, συνιστά παράβαση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και επισύρει τις ποινές που ορίζονται στο Ν. 3996/2011.via Ειδησεις https://ift.tt/303L4FP
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.