Επίδομα 534 ευρώ: Τι πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις που ήταν κλειστές και τώρα έχουν ανοίξει με τις αναστολές Δεκεμβρίου

Επίδομα 534 ευρώ: Τι πρέπει να προσέξουν οι επιχειρήσεις που ήταν κλειστές και τώρα έχουν ανοίξει με τις αναστολές Δεκεμβρίου

Επίδομα 534 ευρώ: Ιδιαίτερα προσεκτικές θα πρέπει να είναι οι επιχειρήσεις με την υποβολή των αναστολών συμβάσεων εργασίας Δεκεμβρίου. Ήδη το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, εξέδωσε οδηγίες ανακοινώνοντας παράλληλα και την παράταση των υποβολών και για ορθές επαναλήψεις μέχρι την Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021. Η υποβολή γίνεται στο supportemployees.services.gov.gr.

Ειδικότερα σύμφωνα με τις οδηγίες για τις επιχειρήσεις - εργοδότες που έχουν ΚΑΔ ο οποίος εντός του μήνα Δεκεμβρίου, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι πληττόμενο και στη συνέχεια για το υπόλοιπο του μήνα είναι κλειστό από δημόσια αρχή, υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο - δήλωση αναστολής για κάθε [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] (πληττόμενο ή κλειστό από δημόσια αρχή αντίστοιχα).

Δηλαδή οι επιχειρήσεις πρέπει να καθορίσουν στο πεδίο [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] του εντύπου, αν τα δηλωθέντα χρονικά διαστήματα αναστολής συμβάσεων εργαζομένων αφορούν διάστημα κατά το οποίο το ΚΑΔ είναι κλειστό με εντολή δημόσιας αρχής («Από Δημόσια Αρχή») ή είναι πληττόμενο («Πλήττομαι Σημαντικά»).

Αν για παράδειγμα το δηλούμενο ΚΑΔ της επιχείρησης:

- είναι κλειστό με εντολή δημόσιας αρχής από 01/12/2020 έως 12/12/2020, τότε υποβάλλεται πρώτη αυτοτελής δήλωση με [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] «Από Δημόσια Αρχή», δηλώνοντας υποχρεωτικά το διάστημα από 01/12/2020 έως 12/12/2020. Επαναλειτουργεί και είναι πληττόμενο για το διάστημα από 13/12/2020 έως 31/12/2020, υποβάλλεται δεύτερη αυτοτελής δήλωση με [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] «Πλήττομαι Σημαντικά», όπου τα δηλωθέντα διαστήματα των αναστολών των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους δεν μπορούν να είναι «εκτός» του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ή

- είναι κλειστό με εντολή δημόσιας αρχής από 01/12/2020 έως 12/12/2020, υποβάλλεται πρώτη αυτοτελής δήλωση με [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] «Από Δημόσια Αρχή», επαναλειτουργεί και είναι πληττόμενο για το διάστημα από 13/12/2020 έως 29/12/2020, υποβάλλεται δεύτερη αυτοτελής δήλωση με [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] «Πλήττομαι Σημαντικά» και κλείνει με εντολή δημόσιας αρχής από 30/12/2020 έως και 31/12/2020, υποβάλλεται τρίτη αυτοτελής δήλωση με [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ] «Από Δημόσια Αρχή».

Σε περίπτωση που η επιχείρηση θέλει να υποβάλει δήλωση και για άλλον -άλλους ΚΑΔ, τότε επαναλαμβάνει για κάθε ΚΑΔ την ανωτέρω διαδικασία.

Οι εργαζόμενοι που κατά το παρελθόν έχουν υποβάλει δήλωση, δεν απαιτείται να προβούν σε νέα δήλωση παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ). Μόνο οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης ΔΗΛΩΣΗΣ.

Πληρωμές

Μέχρι τις 12 Ιανουαρίου αναμένεται να γίνουν οι πληρωμές της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ στους εργαζόμενους που ήταν σε αναστολή τον Δεκέμβριο. Η ημερήσια αποζημίωση για που δικαιούται ο εργαζόμενος ανέρχεται σε 18 ευρώ.

Όσοι βγουν σε αναστολή από 1 έως 31 Δεκεμβρίου, θα λάβουν αποζημίωση 534 ευρώ. Η αποζημίωση για αναστολές 1 έως 12 Δεκεμβρίου θα ανέλθει στα 214 ευρώ. Για τις αναστολές από 1 έως 14 Δεκεμβρίου, θα ανέλθει στα 249 ευρώ, ενώ για αναστολές από 1 έως 17 Δεκεμβρίου η αποζημίωση θα ανέλθει στα 302 ευρώ.

Σε περίπτωση εργαζόμενου, με δύο ή παραπάνω εργοδότες, η αποζημίωση ειδικού σκοπού που θα λάβει υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των ημερών αναστολής του (το τυχόν κοινό διάστημα ημερών αναστολής προσμετράται μια φορά και δεν αθροίζεται) και ως ποσό αναφοράς λογίζεται το ποσό των 534 ευρώ που αντιστοιχούν σε 30 ημέρες.

Τα ποσά

Ημέρες αναστολής - Ποσό ειδικής αποζημίωσης
30 - 534
29 - 516
28 - 498
27 - 480
26 - 463
25 - 445
24 - 427
23 - 409
22 - 392
21 - 374
20 - 356
19 - 338
18 - 320
17 - 303
16 - 285
15 - 267
14 - 249
13 - 231
12 - 214
11 - 196
10 - 178
9 - 160
8 - 143
7 - 125
6 - 107
5 - 89
4 - 71
3 - 53
2 - 36
1 - 18via Ειδήσεις https://ift.tt/3rGJHtU
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.