Ποιοι μπαίνουν στη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τον Μάρτιο, ποιοι εργαζόμενοι πληρώνονται σήμερα

pixabay

Αλλαγές προβλέπονται στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τον Μάρτιο ενώ σήμερα, Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου πιστώνονται στους λογαριασμούς 19.621 δικαιούχων οι μισθοί και το δώρο Χριστουγέννων 2020.

Ειδικότερα, ο μηχανισμός ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021 και εφαρμόζεται για εργαζόμενους που έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης την 31 Ιανουαρίου 2021, με στόχο να μη μειωθούν οι θέσεις εργασίας και να ενισχυθούν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η διαφορά με τους προηγούμενους μήνες είναι πως τον Μάρτιο και έως τις 31 Μαρτίου μπορούν να ενταχθούν στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ οι εργαζόμενοι με πρόσληψη έως 31 Ιανουαρίου 2021. Έτσι επεκτείνεται για το ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ το φάσμα των εργαζομένων που μπορούν να ενταχθούν, καθώς για τον Φεβρουάριο εντάσσονταν μισθωτοί που είχαν προσληφθεί έως και τις 23 Δεκεμβρίου 2020.

Τα κριτήρια ένταξης των επιχειρήσεων θα παραμείνουν ακριβώς τα ίδια με αυτά που ίσχυσαν και για Ιανουάριο – Φεβρουάριο. Έτσι, η ένταξη για τον Μάρτιο θα κρίνεται με βάση τον τζίρο του 4μηνου Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020.

Παράλληλα πληρώνονται σήμερα 19.621 εργαζόμενοι του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ τους μισθούς και το δώρο Χριστουγέννων 2020.

Αναλυτικότερα πληρώνονται:

α) εργαζόμενοι ενταγμένοι στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για το χρονικό διάστημα 1/1/2021 - 31/1/2021, προκειμένου για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, ύψους 4.280.664,89 ευρώ στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 14.432.

β) εργαζόμενοι ενταγμένους στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για το χρονικό διάστημα 1/9/2020 - 31/12/2020, προκειμένου για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, ύψους 439.248,63 ευρώ στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους 2.626.γ) 2.563 εργαζόμενοι την αναλογία του δώρου Χριστουγέννων του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ύψους 58.481,64 ευρώ που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι θα ενταχθούν στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ θα λάβουν κρατική επιδότηση 60% επί του μισθού τους που μειώθηκε (έως 50%) λόγω μείωσης του χρόνου εργασίας.

Επίσης, το κράτος θα πληρώσει το 100% των ασφαλιστικών εισφορών (εργατικών και εργοδοτικών), που αντιστοιχούν στο μειωμένο μισθό.Όποιος εργαζόμενος ενταχθεί στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ θα απαγορεύεται να απολυθεί για όσο διάστημα διαρκεί η επιδότηση του.

Μπορεί να απολυθεί, όμως, άλλος εργαζόμενος που δεν έχει ενταχθεί στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ εφόσον η επιχείρηση δεν κάνει χρήση άλλων μέτρων στήριξης όπως π.χ. η αναστολή των συμβάσεων εργασίας.Στο μεταξύ παράταση θα δοθεί έως τις 10/03/2021 της προθεσμίας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων Ιανουαρίου 2021 και Δώρου Χριστουγέννων έτους 2020.

Η παράταση δίδεται, προκειμένου να παρασχεθεί στους εργοδότες ο απαιτούμενος χρόνος, για να προσαρμόσουν τα μηχανογραφικά συστήματα μισθοδοσίας στις αλλαγές που επήλθαν στη λειτουργία της ΑΠΔ και αφορούν:- την απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου Χριστουγέννων έτους 2020 για εργαζόμενους ενταχθέντες στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καθώς και όσων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας τους.

Η εν λόγω παράταση δεν αφορά:

- την καταβολή των αντίστοιχων απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών (Ιανουαρίου 2021 και Δώρου Χριστουγέννων 2020), που πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 26/02/2021 και
- την υποβολή ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων μηνός Ιανουαρίου 2021, που πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 01/03/2021.via Ειδήσεις https://ift.tt/2P9K55r
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.