ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ


Από την Διεύθυνση Δασών Ν. Φθιώτιδας, ανακοινώνεται ότι με την αριθ. Πρωτ .οικ. 5198/ 229081
/21-12-2017 (ΑΔΑ: 7Ξ3ΥΟΡ10- Τ49) (ΦΕΚ 25 Δ΄/07-02-2018) Απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας, κυρώθηκε μερικώς ο Δασικός Χάρτης της
Δημοτικής Κοινότητας Λαμιέων του Δήμου Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

lamia.gr

Share on Google Plus

Σχετικά με Καλύτερη Λαμία

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου