ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 24/10/2016


Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
Την 24η Οκτωβρίου 2016, ηµέρα ∆ευτέρα, θα εορτασθεί η επέτειος της
ίδρυσης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών σύµφωνα µε το αρ.29971/30-9-2016
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικού και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.
Στο πλαίσιο του εορτασµού της ηµέρας αυτής θα λάβουν χώρα στην έδρα της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οι παρακάτω εκδηλώσεις :

α) Σηµαιοστολισµός όλων των δηµοσίων , δηµοτικών και κοινοτικών
καταστηµάτων των Ν.Π.∆.∆ από της ογδόης πρωινής της 24ης Οκτωβρίου 2016, µέχρι
τη δύση του ηλίου της ίδιας ηµέρας .
β) Ώρα 10.00 : Συγκέντρωση και παράταξη στο χώρο της Πλατείας ∆ιάκου
αντιπροσωπειών Μαθητών των Σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης της πόλης
της Λαµίας, Φοιτητών του Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδας του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Λαµίας καθώς και της Φιλαρµονικής του ∆ήµου Λαµιέων.
Ώρα 10.15 : Προσέλευση Επισήµων στο χώρο της Πλατείας ∆ιάκου.
Ώρα 10.17 : Κατάθεση στεφάνων , στον ανδριάντα του ήρωα , από τους κ.κ.:
- Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
- Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
Μετά την κατάθεση των στεφάνων θα ακολουθήσει η ανάκρουση του Εθνικού µας
Ύµνου .

 Στις εορταστικές εκδηλώσεις παρακαλούνται να παρευρεθούν :
• Ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ.κ. Νικόλαος
• Ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
• Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
• Οι Βουλευτές του Νοµού Φθιώτιδας
• Η Πρόεδρος του Εφετείου Λαµίας και ο Εισαγγελέας Εφετών Λαµίας
• Η Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λαµίας – Η Πρόεδρος του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Λαµίας
• Ο Ανώτερος ∆ιοικητής Φρουράς Λαµίας
• Οι ∆ήµαρχοι του Νοµού Φθιώτιδας
• Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Στερεάς Ελλάδας
• Ο Περιφερειακός ∆ιοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Στερεάς Ελλάδας
• Πρώην Υπουργοί Πολιτικών και Υπηρεσιακών Κυβερνήσεων Κοινοβουλευτικών
Περιόδων
• Οι Πρόεδροι των Τµηµάτων της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας µε έδρα τη Λαµία
• Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
• Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας
• Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας
• Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λαµιέων
• Ο Πρόεδρος της ΠΕ∆ Στερεάς Ελλάδας
• Ο Επίτροπος Ελεγκτικού Συνεδρίου
• Οι Αντιδήµαρχοι Λαµιέων
• Τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της Π.Ε. Φθιώτιδας
• Τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Λαµιέων
• Πρώην Βουλευτές
• Οι Πρόεδροι ∆.Σ. Ν.Π.∆.∆.
• Ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Φθιώτιδας
• Ο ∆ιοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Ν.Φθιώτιδας
• Οι Αξιωµατικοί των Ενόπλων ∆υνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας του Λιµενικού και
του Πυροσβεστικού Σώµατος σε ενεργό υπηρεσία και Απόστρατοι µε στολή, κατά την
ιεραρχική τάξη.
• Η Υποδιοικήτρια 5ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
Σελίδα 3 από 3
• Ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής Α/θµιας & Β/θµιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
• Ο Προϊστάµενος της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας
• Ο Προϊστάµενος της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας
• Οι Πρόεδροι Επιστηµονικών Οργανώσεων
• Οι Πρόεδροι Παραρτηµάτων Ενώσεων Αποστράτων Αξιωµατικών
• Οι Πρόεδροι Αναπηρικών και Εφεδροπολεµιστικών Οργανώσεων
• Οι Εκπρόσωποι Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης
• Οι Περιφερειακοί Έφοροι Προσκόπων και Ελληνικού Οδηγισµού
• Οι Πρόεδροι Επιµελητηρίων
• Οι Πρόεδροι Επαγγελµατικών Οργανώσεων
• Οι Πρόεδροι Εργατικών Οργανώσεων
• Οι Πρόεδροι Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών
• Οι Πρόεδροι άλλων Σωµατείων και Συλλόγων
• Οι Προϊστάµενοι ∆ηµοσίων Υπηρεσιών - Σχολικοί Σύµβουλοι
• Οι Προϊστάµενοι Ν.Π.∆.∆ – Οργανισµών – Τραπεζών
• Οι Εκπρόσωποι του Τύπου
• Ο Λαός της Φθιώτιδας

Παρακαλούνται να ρυθµίσουν :
Τα σχετικά µε την απόδοση τιµών και εγκατάσταση µικροφωνικών -
µεγαφωνικών συσκευών η Φρουρά Λαµίας και την τήρηση της τάξης η Αστυνοµική
∆ιεύθυνση Φθιώτιδας.
Ο ∆ήµος Λαµιέων παρακαλείται για τη διάθεση της Φιλαρµονικής, για το
σηµαιοστολισµό της Πλατείας ∆ιάκου καθώς και την ανάρτηση του προγράµµατος στα
δηµοσιότερα µέρη της πόλης για να λάβει γνώση το κοινό.
Τελετάρχης της εκδήλωσης ορίζεται o Υπεύθυνοs Γραφείου Φυσικής Αγωγής
Ιωάννης Μπουλαλάς

www.pste.gov.gr
Share on Google Plus

Σχετικά με Καλύτερη Λαμία

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου