ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ (ΞΗΡΙΩΤΙΣΣΑ)


     Με αφορμή καταγγελία πολίτη σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαμιέων, ως αρμόδια Διεύθυνση για τη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου (Ξηριώτισσα), ανακοινώνει τα ακόλουθα:

         Σύμφωνα με τον Κανονισμό του νεκροταφείου, η εκταφή των οστών γίνεται μετά την παρέλευση της πενταετίας από τον ενταφιασμό. Προβλέπεται δυνατότητα παράτασης της ταφής με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από αίτημα των συγγενών που επιμελήθηκαν την ταφή. Οι ενέργειες των υπαλλήλων που είναι επιφορτισμένοι με το έργο αυτό γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή, ευαισθησία και με απόλυτο σεβασμό στη μνήμη των νεκρών, εξαντλώντας, σε κάθε περίπτωση, όλες τις δυνατότητες για την ομαλή διευθέτηση κάθε ζητήματος που ανακύπτει.

         Στην περίπτωση του δημοσιεύματος, η πενταετία από το χρόνο της ταφής συμπληρώθηκε τον Αύγουστο του 2015. Επειδή μέχρι τον Αύγουστο του 2016 δεν έγινε καμία ενέργεια από τους συγγενείς του ενταφιασθέντος, δηλαδή ούτε εκταφή των οστών, ούτε υποβολή αιτήματος παράτασης του χρόνου ταφής, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας απέστειλε έγγραφη ειδοποίηση στις 17/8/2016 επισημαίνοντας τις υποχρεώσεις τους. Επειδή και μετά την παρέλευση επταμήνου από την έγγραφη ειδοποίηση, οι συγγενείς δεν προέβησαν σε καμία ενέργεια, ο αρμόδιος υπάλληλος προέβη στην εκταφή και στην τοποθέτηση των οστών στο οστεοφυλάκιο του νεκροταφείου, με διακριτικότητα και σεβασμό, όπως επιβάλλεται στις περιπτώσεις αυτές.

         Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, υποχρεώνεται να δημοσιοποιήσει όσα αναφέρονται παραπάνω επειδή αδίκως και αβάσιμα της καταλογίζονται ενέργειες που απέχουν της πραγματικότητας.

lamia.gr
Share on Google Plus

Σχετικά με Καλύτερη Λαμία

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου