Η ΠΑΛΙΑ ΛΑΜΙΑ ΕΡΜΑΙΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ

Οι φωτογραφίες είναι τραβηγμένες στις 24/06/2017 στην οδό Παναγίας Δεσποίνης.
Από το Blogger.