ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ: ΜΕΧΡΙ 16/2/2018 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ


Μέχρι τις 16/2/2018 θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους οι παραγωγοί που θέλουν να ενταχθούν στη δράση για τη μείωση της νιτρορύπανσης.

Η πρόσκληση δημοσιεύθηκε πριν από μερικές ημέρες και δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να λάβουν οικονομική ενίσχυση αφού αναλάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Οι δεσμεύσεις αυτές αφορούν πρακτικές για τη μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα.

Στην παρουσίαση που ακολουθεί περιλαμβάνονται περιεκτικές πληροφορίες για


  • Τα είδη των δεσμεύσεων που μπορούν να αναλάβουν οι παραγωγοί

  • Τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αποκλεισμού δικαιούχων και αγροτεμαχίων

  • Το ύψος της ενίσχυσης ανάλογα με τον τύπο της καλλιέργειας και τη δέσμευση που αναλαμβάνεται

  • Παραδείγματα υπολογισμού της ενίσχυσης και για τις περιπτώσεις δικαιούχων που είναι υπόχρεοι της πρακτικής του πρασινίσματος
Share on Google Plus

Σχετικά με Καλύτερη Λαμία

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου