ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ: ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ


Ο Δήμαρχος Λαμιέων προκηρύσσει δημόσια διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης Διακήρυξης, για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης εργασιών κατασκευής του έργου: 

«ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ» προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών :

κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 59.887,53 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) 

lamia.gr
Share on Google Plus

Σχετικά με Καλύτερη Λαμία

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου