ΛΑΜΙΑ: ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ - ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ


Την ειδική προσαύξηση που θα λαμβάνουν στη σύνταξή τους, όσοι μηχανικοί – ασφαλισμένοι του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, κατέβαλλαν τις σχετικές ασφαλιστικές εισφορές, περιγράφει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας.
Αγγελόπουλος Βασίλης

Όπως ορίζεται η προσαύξηση αφορά όσους κατέβαλλαν εισφορές υπέρ Ειδικής Προσαύξησης και η σύνταξή τους θα υπολογιστεί σύμφωνα με το νόμο Κατρούγκαλου (ν.4387/2016). Στις περιπτώσεις αυτές η επιπλέον παροχή προκύπτει για κάθε έτος επιπλέον καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς. Επισημαίνεται ότι ο συντάξιμος μισθός στην περίπτωση αυτή προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης. 


Υπενθυμίζεται ότι το ασφάλιστρο της Ειδικής Προσαύξησης ξεκίνησε να καταβάλλεται από 1.1.2007 και μετά. Για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης, πριν και μετά την 1.1.2007, η εγκύκλιος ορίζει ότι οι ασφαλισμένοι έχουν καταβάλλει 12 ποσοστιαίες μονάδες επιπλέον εισφοράς. Εάν υπάρχουν έμμισθοι ασφαλισμένοι που πριν από την 1.1.2007 κατέβαλλαν υψηλότερο ασφάλιστρο, τότε τονίζεται ότι θα λαμβάνεται υπόψη αυτό, για λόγους χρηστής διοίκησης. Ειδικά για το χρονικό διάστημα από 1.7.2011 μέχρι 31.12.2015, εάν έχει καταβληθεί η εισφορά 2% που προβλεπόταν τότε, αυτή θα συνυπολογιστεί για τον καθορισμό του ποσοστού αναπλήρωσης για τη χορήγηση της σύνταξης.

Η εγκύκλιος ορίζει επίσης ότι χρόνος που έχει αναγνωριστεί στον καταργηθέντα Ειδικό Λογαριασμό Πρόσθετων Παροχών (ΕΛΠΠ) ή στην Ειδική Προσαύξηση, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του συντάξιμου μισθού, εφόσον η αναγνώριση έχει γίνει μετά την 1.1.2002. Σε κάθε περίπτωση ο συγκεκριμένος χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του ποσοστού αναπλήρωσης.

Ο υπολογισμός της σύνταξης (συντάξιμου μισθού) γίνεται ως εξής: Το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί για την αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης, αναγόμενο σε μηνιαίο εισόδημα βάσει του προβλεπόμενου ασφαλίστρου, προστίθεται στο μηνιαίο εισόδημα του έτους υποβολής της αίτησης αναγνώρισης προσαυξάνεται όπως ορίζει ο νόμος Κατρούγκαλου (ν.4387/2015, άρθρο 8 παρ. 4).

Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι με βάση προηγούμενη νομοθεσία (ν 3996/2011 άρθρο 40), θα μπορούν να διεκπεραιώνονται αιτήσεις για αναγνώριση χρόνων ασφάλισης που έχουν υποβληθεί από 1.1.2016 (ημερομηνία αναδρομικής κατάργησης της Ειδικής Προσαύξησης) μέχρι 12.05.2016 (ημερομηνία έναρξης ισχύος το νόμου Κατρούγκαλου).

www.dikaiologitika.gr

Share on Google Plus

Σχετικά με Καλύτερη Λαμία

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου