ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ την με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016 προμήθεια «ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)»
Προϋπολογισμού 81.072,69€ με προαίρεση και Φ.Π.Α. 13%

www.lamia.gr

Share on Google Plus

Σχετικά με Καλύτερη Λαμία

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου