ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΡΥΖΩΝΕΣ


Μια νέα δράση, που αφορά στη μείωση της χρήσης ζιζανιοκτόνων στους ορυζώνες, αναμένεται να προκηρυχθεί σύντομα από το ΥΠΑΑΤ. Από τη δράση αυτή μπορούν να ωφεληθούν οικονομικά οι παραγωγοί ρυζιού του Δήμου Λαμιέων που θα εφαρμόσουν την πρακτική της ψευδοσποράς.

 Τι πρέπει να κάνει ο γεωργός στο πλαίσιο της ψευδοσποράς

  1. Προετοιμάζει το χωράφι για την καλλιέργεια ρυζιού με τις συνήθεις πρακτικές.
  2. Κατακλύζει το χωράφι με μικρή ποσότητα αρδευτικού νερού για να βλαστήσουν οι σπόροι των ζιζανίων. Η ενέργεια αυτή πρέπει να γίνει εντός του Απριλίου, δηλαδή ένα, περίπου, μήνα πριν την εποχή της κανονικής σποράς ρυζιού.
  3. Αφού βλαστήσουν τα ζιζάνια απομακρύνει το νερό κατάκλισης διοχετεύοντας το σε γειτονικούς υδάτινους αποδέκτες (π.χ. ποτάμια, έλη, αποστραγγιστικά κανάλια).
  4. Καταστρέφει τα ζιζάνια που έχουν αναπτυχθεί με επιφανειακή κατεργασία του εδάφους πριν τη σπορά του ρυζιού.
  5. Τέλος σπέρνει το ρύζι και ακολουθεί τις συνήθεις πρακτικές καλλιέργειας
  6. Η δράση του ΥΠΑΑΤ με τίτλο «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» απευθύνεται σε όλους τους παραγωγούς που καλλιεργούν ρύζι. Έχοντας ως στόχο τη μείωση της χρήσης ζιζανιοκτόνων παρέχει ενίσχυση στους παραγωγούς για το πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται η πρακτική της ψευδοσποράς στην ορυζοκαλλιέργεια. Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνεται το κόστος εισαγωγής νερού στο αγροτεμάχιο, το κόστος απόσυρσης του νερού και το κόστος μηχανικής καταστροφής των ζιζανίων.


Η ενίσχυση που μπορεί να λάβει ο παραγωγός ανέρχεται σε 21 €/στρέμμα κάθε έτος και για μια πενταετία από την ένταξη του στη Δράση.

 Όροι συμμετοχής στη Δράση
  1. Οι δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, που είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης,
  2. Τα αγροτεμάχια να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2018 και να κατέχονται νόμιμα και καθ’ όλη την πενταετία.
  3. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή αγροτεμαχίων εφαρμογής της ψευδοσποράς κατά τη διάρκεια της πενταετίας
Το έτος 2018 θα αποτελέσει το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων της Δράσης και, οι αιτήσεις θα γίνουν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του έτους 2018.

Επισημαίνεται ότι η δράση έχει ανακοινωθεί ως προδημοσίευση. Η σχετική πρόσκληση αναμένεται εντός του Απριλίου. Ως εκ τούτου όσοι επιθυμούν να ενταχθούν από την  τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο (2018) θα πρέπει με δική τους ευθύνη να ξεκινήσουν την εφαρμογή των δεσμεύσεων της δράσης διότι εάν η επίσημη πρόσκληση καθυστερήσει, υπάρχει περίπτωση να έχει παρέλθει ο χρόνος για τις απαραίτητες ενέργειες της ψευδοσποράς.

agrolamia.gr

Share on Google Plus

Σχετικά με Καλύτερη Λαμία

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου