ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ Σ.Τ.Λ. = NOVARTIS_GATE 2


 Αγαπητοί Μεριδιούχοι της πρώην Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας συμπληρωματικά σας λέγω ότι:

Θα ήθελα να δηλώσω διορθωτικά ότι το Εξώδικο του Συλλόγου των Μεριδιούχων και Δανειοληπτών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Εύβοιας προς την εκκαθαρίστρια εταιρία PQH A.E. που ο διορισμός της πάσχει από ακυρότητα και την καλεί να απέχει από κάθε διαχειριστική πράξη και δη από την με όποιο τρόπο εκποίηση των ακινήτων της, δεν κοινοποιήθηκε απλώς στην Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά στρέφεται και κατ αυτής για τον άκυρο και παράνομο διορισμό του εκκαθαριστή και ανοίγει ο δρόμος για Αγωγές και Μηνύσεις και κατ αυτής και την ακυρότητα όλων των διαχειριστικών πράξεων από τις 04/04/2016 που εξεδόθη η πράξη 182/1/04-04-2016 της ΕΠΑΘ (Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤτΕ) μέχρι και σήμερα.

Σημειώστε ότι με την ίδια πράξη διορίστηκε  η PQH Α.Ε. και στην δική μας Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας και σχεδόν άμεσα θα προβεί και ο Σύλλογός μας σε ανάλογη ενέργεια.

Για την Προσωρινή Διοίκηση
Ο Πρόεδρος
Κων/νος Γ. Δημητρακόπουλος

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Αγαπητοί Μεριδιούχοι της πρώην Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας σας ενημερώνω ότι:

Ο Σύλλογος Μεριδιούχων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ευβοίας κατέθεσε στις 6 Μαρτίου 2018 ΕΞΩΔΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ …ΚΑΤΑ της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «PQH… Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία, Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων»  με Κοινοποίηση προς την Τράπεζα της Ελλάδος.

Το Εξώδικο των Μεριδιούχων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ευβοίας στη σελ. 5 αναφέρει ότι:

ΕΠΕΙΔΗ, σύμφωνα με τα παραπάνω [ δηλ. τα αναγραφόμενα στις προηγούμενες σελίδες ] μέχρι και σήμερα, η 182/1/04-04-2016 απόφαση της ΕΠΑΘ της Τράπεζας  της Ελλάδος με την οποία ορισθήκατε ως « ειδικός εκκαθαριστής » της Τράπεζας, πάσχει από ακυρότητα καθόσον κατά τον χρόνο ορισμού σας, ήτοι την 04-04-2016, δεν διαθέτατε διοικητικό συμβούλιο νόμιμα συγκροτημένο και δημοσιευμένο στο Γ.Ε.ΜΗ, που να ενεργεί συλλογικά και να είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας σας, στη διαχείριση της περιουσίας σας και γενικά στην εκπλήρωση του σκοπού σας, και ΕΠΕΙΔΗ , συνακόλουθα και ο ορισμός σας, ως « ειδικού εκκαθαριστή » και νομίμου εκπροσώπου της «Τράπεζας » είναι άκυρος, στερείσθε κάθε δυνατότητας και εννόμου συμφέροντος να προβείτε σε κάθε ενέργεια διαχείρισης της περιουσίας της Τράπεζας κι εν προκειμένου στην πώληση οιουδήποτε ακινήτου εφ εξής της «Τράπεζας »…….
Χαλκίδα, 6/3/2018

Share on Google Plus

Σχετικά με Καλύτερη Λαμία

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου