ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Η 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ


Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΄ΠΙΣΤΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΔΙΩΝ (GO CART)΄

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΄Η ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ)

Θέμα: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 2ης/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΖ

www.lamia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.