ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΤΥΛΙΔΑΣ


Ιστορικό ανάθεσης

Η παρούσα αποτελεί την Προκαταρκτική μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας που εκπονήθηκε στα πλαίσια του Α’ σταδίου της μελέτης «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας».


Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Υ.Α. 37691, ΦΕΚ 1902Β/14-9-2007), η προκαταρκτική μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας εκπονείται στην Α’ Φάση εκπόνησης των μελετών ΓΠΣ –ΣΧΟΟΑΠ και είναι απαραίτητη για την έγκρισή τους.


Η συγκεκριμένη μελέτη ανατέθηκε στον Νικόλαο Παπαδημητρίου Γεωλόγο, κάτοχο μελετητικού πτυχίου Γ΄ τάξης στην κατηγορία 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές. Υδρολογικές και Γεωφυσικές) και Γ΄ τάξης στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικών Μελετών) με αριθμό μητρώου ΓΕΜ: 9914

.
Βάσει της α.π.15398/7-11-2011 ( ΑΔΑ:45ΒΜΩ1Ζ-ΕΩΓ) υπογραφείσας Συμπληρωματικής Σύμβασης επί της αρχικής α.π. 11120/31-12-2007, η οποία αφορά την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Στυλίδας Ν. Φθιώτιδας» από τα συμπράττοντα γραφεία μελετών «PLAS ΕΠΕ Ι. Καρανίκα –Α.Φραντζεσκάκη & Συν/τες, Κων/νου Κουρούνη, Γεωργία Γιαννετάκη,  Αλεξάνδρα Καρβούνη».

Η παρούσα Γεωλογική μελέτη, ασχολείται με την διερεύνηση των γεωλογικών συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή του καποδιστριακού Δήμου Στυλίδας (καλλικρατική Δημοτική Ενότητα Στυλίδας Δήμου Στυλίδας) δίνοντας έμφαση στα στρωματογραφικά, τεκτονικά, υδρογεωλογικά και τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά των σχηματισμών που αναπτύσσονται στην περιοχή ενδιαφέροντος. Γίνεται διάκριση των γεωλογικών σχηματισμών με βάση τα επιμέρους χαρακτηριστικά των οποίων η αξιολόγηση βοηθά στην εκτίμηση της καταλληλότητας τους για δόμηση.


ΕξώφυλλοΧάρτης 1

 
Χάρτης 2Φωτογραφίες

Γραφείο Γεωλογικών & Περιβαλλοντικών μελετών: Νικόλαος Παπαδημητρίου

Πλ. Ελευθερίας 2 Λαμία 35100 Τηλ.2231030330 Κιν.6944452503

www.nikospapadimitriou.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ kaliterilamia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.