ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΄’ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ (ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ)’,ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ’’ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS)5002577 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΄’ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ (ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ)’,ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ’’ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS)5002577 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020
Ημ/νια: 31/05/2018 11:04:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨΛ8ΩΛΚ-0ΗΡ


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2H86hTI
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.