ΠΑΡΟΧΗ ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ


         Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι στο Δήμο Λαμιέων συστάθηκε τριμελής Επιτροπή, σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08.02.2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 474/14-2-2018 τ. Β΄), η οποία θα εξετάζει τα αιτήματα για τη χορήγηση εφάπαξ ειδικού βοηθήματος σε δημότες με χαμηλά εισοδήματα, που η κύρια κατοικία τους έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 14-2-2018, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

         Τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη χορήγηση του βοηθήματος και την επανασύνδεση στο δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζονται στην παραπάνω Κ.Υ.Α.

         Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους για τη χορήγηση εφάπαξ ειδικού  βοηθήματος και την επανασύνδεση της κατοικίας τους στο  δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας θα πραγματοποιείται στο Δημαρχείο, Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, προς την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22313 51069 (κ. Βασιλική Λαϊτσα).

www.lamia.gr
Από το Blogger.