ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ"


Θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ"
Ημ/νια: 25/06/2018 11:02:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ω58ΛΩΛΚ-ΗΩΣ


Διαύγεια - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Από το Blogger.