ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» (ΟΣΒΑΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ» (ΟΧΕ)


         Ο Δήμος Λαμιέων προσκαλεί τους Κοινωνικούς και Επαγγελματικούς Φορείς για την συμμετοχή τους στην ανοιχτή διαβούλευση  για την προετοιμασία της Πρότασης της «Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΒΑΑ) και του Σχεδίου Δράσης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με Α.Π. 1649/12-6-2018 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

        Οι Φορείς, με βάση τις Οδηγίες της Πρόσκλησης σε Διαβούλευση, θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτημα συμμετοχής, επιλέγοντας τις «θεματικές ενότητες» που τους ενδιαφέρουν. Το Σχέδιο ΟΣΒΑΑ/ΟΧΕ θα καταλήξει σε αναλυτικό Σχέδιο Δράσης με διασφαλισμένη Χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας, συμπεριλαμβάνοντας παράλληλα και άλλους χρηματοδοτικούς πόρους από Τομεακά Προγράμματα, Χρηματοδοτικά εργαλεία κ.λπ.

www.lamia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.