ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ


Από τη Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων ανακοινώνεται ότι, μετά από σχετική αίτηση παρόχου δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών εντός της Τ.Κ. N.Kρίκελλου,  ήτοι κατασκευή μικροτάφρου συνολικού μήκους 6,00μ. επί δημοτικής οδού στο οδόστρωμα και στο πεζοδρόμιο και εγκατάσταση μιας καμπίνας. Η δημοσίευση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 9, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ του Ν.4463/2017 (ΦΕΚ 42Α/30-03-2017).
  
Πληροφορίες  : Ζωή Κακανά
Τηλ :  22310 - 67033
 Fax : 22310 – 22465

Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

www.lamia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.