ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ (ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ)", ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (ΜΙS)5002577 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020"

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ (ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ)", ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (ΜΙS)5002577 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020"
Ημ/νια: 27/07/2018 14:07:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΖΥΨΩΛΚ-693


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2OnlXY7
via IFTTT
Από το Blogger.