Αύριο συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Στυλίδας


Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, (Άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α.’ 87/07-06-2010)) στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την 31 Αυγούστου 2018 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα: 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: «Παράταση χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων».

           Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα      
           αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση.


 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ.

ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

www.stylida.gr
Από το Blogger.