Μάθετε για τους κανονισμούς λειτουργίας κλειστών και ανοικτών αθλητικών χώρων - γυμναστηρίων του Δήμου Λαμιέων


Ο δήμος Λαμιέων δια του τμήματος αθλητισμού και του παρόντος κανονισμού αποσκοπεί στην:

  • Εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων αθλητισμού και υποστήριξη  της άθλησης για όλους (ελεύθερης και οργανωμένης).
  • Υποστήριξη και ανάπτυξη του Σχολικού αθλητισμού όλων των βαθμίδων, Πανεπιστημιακού, Στρατιωτικού και Εργασιακού αθλητισμού.
  • Υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών, επιστημονικών, συνεδριακών εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού, Δημοτικού επιπέδου και φορέων τοπικού χαρακτήρα.
  • Υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών, πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων για τα άτομα με αναπηρία.
  • Συνεργασία με το αθλητικά σωματεία της περιοχής του Δήμου καθώς και με όλους τους αθλητικούς φορείς και παράγοντες κρατικούς και μη για την ανάπτυξη του αθλητισμού.
  • Καθορισμό του γενικού πλαισίου διαχείρισης και λειτουργίας όλων των αθλητικών χώρων, εγκαταστάσεων και υποδομών άθλησης του δήμου Λαμιέων.
  • Εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου.

Για περισσότερα διαβάστε εδώ.

www.lamia.gr
Από το Blogger.