ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 179/2014 ΑΠΟΦ. ΜΟΝ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ, ΑΡ. 85/2017 ΑΠΟΦ. ΜΟΝ. ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝ. ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 24/11/2012-01/11/2017)- ΜΑΛΑΞΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Θέμα: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 179/2014 ΑΠΟΦ. ΜΟΝ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ, ΑΡ. 85/2017 ΑΠΟΦ. ΜΟΝ. ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝ. ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 24/11/2012-01/11/2017)- ΜΑΛΑΞΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Ημ/νια: 05/09/2018 14:53:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ7ΥΡΩΛΚ-ΩΞ8


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2Q55Saz
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.