Η Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Λαμίας (Π. Ε. Π. ΛΑ.) παίρνει μέρος στις δημοτικές εκλογές 2019


Συνήλθε στις 3 Αυγούστου η Συντονιστική Επιτροπή της Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λαμίας με κύριο θέμα τις ερχόμενες δημοτικές εκλογές.

Έγινε μια ανασκόπηση του πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στο αυτοδιοικητικό πεδίο στο Δήμο Λαμίας, έγινε αναφορά στην πορεία της Κίνησης αυτό το διάστημα και  ανάλυση του νέου εκλογικού νόμου. Ο προβληματισμός εστιάστηκε, όπως ήταν αναμενόμενο, στο τι θα κάνει η Πρωτοβουλία στις εκλογές.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε:

- Η Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών συνεχίζει την δραστήρια παρουσία της στα δημοτικά δρώμενα του Δήμου.

- Συστάθηκε Εκλογική Επιτροπή, η οποία θα έχει την ευθύνη της διερεύνησης των διαθέσεων των μελών και τον συντονισμό των επαφών με πρόσωπα και αυτοδιοικητικές κινήσεις στην πόλη και στα χωριά.

- Σε ώριμο χρόνο η συνέλευση των μελών θα αποφασίσει για τον τρόπο που θα συμμετάσχουμε στις εκλογές, σύμφωνα με τις Αρχές Λειτουργίας και την Ιδρυτική Διακήρυξη της Κίνησης.

Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, θεωρώντας τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές σημαντικές, θα προσπαθήσουμε αξιοποιώντας το νέο εκλογικό σύστημα και την απλή αναλογική, να ενισχύσουμε τη συμμετοχή μας στα αυτοδιοικητικά δρώμενα μέσα από συνέργειες με πρόσωπα που πρεσβεύουν τις ίδιες αρχές, τις οποίες υπηρετούμε τα τελευταία χρόνια∙ πρόσωπα που αγαπούν τον τόπο μας και είναι πρόθυμα να καταθέσουν τις ιδέες και τις απόψεις τους για την επίλυση των προβλημάτων του δήμου προς όφελος των πολιτών.

pepla.blogspot.com
Από το Blogger.