Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβουλίο Δομοκού στις 26 Σεπτεμβρίου


H 17η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα (πλατεία Μουσών 1),  την 26η του μηνός Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο:     Έγκριση εγγραφής νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Νέου Μοναστηρίου του Δήμου Δομοκού για το Σχολικό Έτος 2018-2019 {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης  Γκανίδης}

Θέμα 2ο:       Έγκριση της υπ΄ αριθμ 2/2018 απόφαση του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Βουζίου που αφορά στην εκμίσθωση αγροτεμαχίων {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αθανάσιος Αυγέρης}

Θέμα 3ο:       Έγκριση σύναψης σύμβασης χρησιδανείου με το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Ελληνικό Κτηματολόγιο" για την παραχώρηση χώρου σχετικά με την εγκατάσταση γραφείων παραλαβής δηλώσεων κτηματολογίου {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αθανάσιος Αυγέρης}

Θέμα 4ο:       Αποδοχή  Ένταξης Πράξης του Δήμου Δομοκού στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,  στο πλαίσιο  της  Πρόσκλησης ΙΙI «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας» {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Φράγκος}

Θέμα 5ο:       Έγκριση επιχορήγησης Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Δομοκού {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 6ο:       Έγκριση 1ου ΑΠΕ "Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών Οδών Δήμου Δομοκού" {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 7ο:    Έγκριση 6ης παράτασης εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση Αγροτικού Δρόμου από Τ.Κ. Βαρδαλή έως ΕΓΣ" {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 8ο:       Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Tιμών του Δήμου σε ετήσια βάση από Δημοτικούς Υπαλλήλους για την "Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση λειτουργίας συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού του Δήμου Δομοκού" {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 9ο:       Συζήτηση σχετικά με το από 10/06/2018 εγγράφου της Τοπικής Επιτροπής Φθιώτιδας του Κ.Κ.Ε. (Σχετ.: Το αριθμ. πρωτ.: 9/10-08-2018 έγγραφο της Τοπικής Κοινότητας Ομβριακής) {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 10ο:    Καθορισμός εκδηλώσεων και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00€ σχετικά με τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 11ο:    Συμπλήρωση της αριθμ 154/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου - Ορισμός Αναπληρωματικών Μελών και Υπευθύνου για την παραλαβή της ρυθμιστικής διάταξης καυσοξύλευσης  {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γεώργιος Κόγιας}

Θέμα 12ο:    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και 8η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

www.domokos.gr
Από το Blogger.