Ποιες περιοχές του Δήμου Λαμιέων θα συνεχίσουν να θεωρούνται μειονεκτικές;


Οι περιοχές του Δήμου Λαμιέων που θα συνεχίσουν να θεωρούνται μειονεκτικές σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων είναι

Οι περιοχές του Δήμου Λαμιέων που θα συνεχίσουν να θεωρούνται μειονεκτικές σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων είναι


Οι ανωτέρω περιοχές οι οποίες μέχρι πρότινος ήταν γνωστές ως μειονεκτικές περιοχές θα συνεχίσουν να αναφέρονται ως περιοχές με φυσικούς περιορισμούς.

Η οριοθέτηση των περιοχών έχει βασιστεί σε μελέτη που εκπονήθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στόχος της μελέτης ήταν η αναγνώριση των περιοχών που καλύπτουν τις ελάχιστες τιμές ορισμένων βιοφυσικών κριτηρίων όπως

  • Θερμοκρασία
  • Ξηρασία
  • Υγρασία εδάφους
  • Αποστράγγιση εδαφών
  • Δυσμενής υφή – Πετρώδη εδάφη
  • Εδάφη φτωχά σε χημικές ουσίες

Ο χαρακτηρισμός «περιοχή με φυσικούς περιορισμούς» έχει πολλαπλές προεκτάσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων με έδρα στις περιοχές αυτές

  • θα συνεχίσουν να λαμβάνουν εξισωτική αποζημίωση μετά την 1/1/2019
  • θα λαμβάνουν πρόσθετη βαθμολογία ή αυξημένη ενίσχυση σε αρκετά προγράμματα

Σημειώνεται ότι στις ανωτέρω περιοχές δεν περιλαμβάνονται οι ορεινές περιοχές του Δήμου Λαμιέων οι οποίες παραμένουν αμετάβλητες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι την 1/10/2018 στη δημόσια διαβούλευση για το θέμα στο σύνδεσμο http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/92-oriothetisi_perioxwn

agrolamia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.