Αύριο δευτέρα η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δήμου Μακρακώμης


Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δήμου Μακρακώμης στο Συνεδριακό κέντρο Αθανασίου και Μαίρης Ακρίδα του Δήμου Μακρακώμης στην Σπερχειάδα την 11η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

1. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών σταθμών Σπερχειάδας – Μακρακώμης. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
3. Διαγραφή χρεών. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
4. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή αγωγού σύνδεσης από γεώτρηση έως δεξαμενή στην Τ.Κ. Παλαιοβράχας». ΔΗΜΑΡΧΟΣ
5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «Επιθεώρηση και πιστοποίηση παιδικών Δήμου Μακρακώμης». ΔΗΜΑΡΧΟΣ
6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών «Δαπάνες καθαριότητας γραφείων ΔΕ Σπερχειάδας, Μακρακώμης, Αγίου Γεωργίου». ΔΗΜΑΡΧΟΣ
7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «Αμοιβές για παραμετροποίηση – επεξεργασία δεδομένων». ΔΗΜΑΡΧΟΣ
8. Αποδοχή και κατανομή ποσού 28.150,00 € στις σχολικές επιτροπές. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓ
9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «Παροχή υπηρεσίας για ενίσχυση μαγειρείου εστιατορίου του μαθ. Κέντρου Μακρακώμης και των παιδικών σταθμών Δήμου Μακρακώμης» (μήνας Ιούλιος 2018).
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών «Ηχητική κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων». ΔΗΜΑΡΧΟΣ
11. Εγγραφές- διαγραφές και επανεγγραφές νηπίων στους παιδικούς σταθμούς
Μακρακώμης και Σπερχειάδας. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
12. Ψήφιση Κανονισμού λειτουργίας παιδικών σταθμών. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
13. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής έργου. ΜΠΟΤΣΗΣ ΒΑΣ.
14. Έγκριση μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
15. Υποβολή αίτησης στήριξης στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στο μέτρο 19 ,υπομέτρο 19.2, δράση 19.2.4 και 19.2.5: για την Π.Ε Φθιώτιδας και την Π.Ε Ευρυτανίας» της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. ΟΤΑ» με προτεινόμενη πράξη "Ενίσχυση μουσειακής υποδομής και
ΔΗΜΑΡΧΟΣ επέκταση μουσείου ιστορίας – λαογραφίας «Αθανάσιου και Μαίρης Ακρίδα» στη Δ.Κ. Σπερχειάδας Δήμου Μακρακώμης".
16. Υποβολή αίτησης στήριξης στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στο μέτρο 19, υπομέτρο 19.2, δράση 19.2.4 και 19.2.5: για την Π.Ε Φθιώτιδας και την Π.Ε Ευρυτανίας » της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. ΟΤΑ» με προτεινόμενη πράξη "Ανάδειξη και σήμανση μονοπατιών Δήμου Μακρακώμης".
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
17. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
18. Έγκριση ΠΟΠ του έργου «Εσωτερική οδοποιία ΔΕ Σπερχειάδας». ΔΗΜΑΡΧΟΣ
19. Έγκριση κάλυψης δαπάνης κηδείας απόρου συμπολίτη και ψήφιση πίστωσης. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
20. Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Δημοτικού δάσους Παλ. Γιαννιτσούς για το έτος 2018.
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
21. Έκφραση απόψεων του δημοτικού συμβουλίου επί απαγορεύσεων βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Δημοτικού δάσους Γιαννιτσούς για το έτος 2018.
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

Από το Blogger.