Θερμοπύλες NOT FOR SALE


Θερμοπύλες – Αρχαιολογικός Χώρος: περί του καθορισμού Ζωνών Προστασίας από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο


του Γιώργου Σαγιά, δημοτικού συμβούλου Λαμίας

Πλαίσιο τοποθέτησης επί του θέματος της »Πορτοκαλί» ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΟΛΗΣ:

Μεγίστη η ιστορική αξία του τόπου. Εξαιρετικού συμβολισμού χώρος εθνικών και υπερεθνικών μηνυμάτων πατριωτισμού, γενναιότητας, αυτοθυσίας. Τεραστία η σημασία του τόπου για την συνέχιση του ελληνικού, ευρωπαϊκού και -κατ’ επέκταση- παγκοσμίου πολιτισμού. ‘Υπαρξη εμφανών αρχαιολογικών καταλοίπων.

Εκτίμηση ύπαρξης αφανών αρχαίων (ιερών, βωμών, τάφων, π.χ. Ηρακλέους, πεσόντων Ελλήνων και Περσών, Αμφικτυονιών κ.ά.). Ιαματικές πηγές ιδιαίτερης αξίας σε παγκόσμια κλίμακα. Περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. Σχεδόν αναλλοίωτο φυσικό τοπίο.

Θετική στάση για το επιχειρείν και την ιδιωτική πρωτοβουλία, όχι όμως εντός αλλά εκτός τού αρχαιολογικού χώρου. Συνέχιση έκφρασης της διαφωνίας για την από ετών εκεί εγκατάσταση των λογιζομένων ως προσφύγων.

Προτάσεις: Προστασία του αρχαιολογικού χώρου και της ιστορικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Προστασία του φυσικού κάλλους του τοπίου. Ναι σε κρατικές παρεμβάσεις ήπιας ανάπτυξης εντός του χώρου (π.χ. υπερύψωση, αλλαγή κατεύθυνσης και φωτισμός αγάλματος Βασιλέως Λεωνίδου, ανάδειξη Τείχους Φωκέων, φωτισμός Βράχου ομοιάζοντος με Μορφή Πολεμιστού κ.ά.).

Ναι σε ιδιωτικές επενδύσεις έξωθεν του αρχαιολογικού χώρου. Ναι σε εκμετάλλευση μέρους του νερού των ιαματικών πηγών υπό ιδιωτών επενδυτών στο πλαίσιο της δημιουργίας μονάδων ανάπτυξης τουρισμού και καταπολέμησης της ανεργίας, με μεταφορά υδάτων εκτός πεδίου, οι οποίοι θα πληρώνουν αδρά στον Δήμο ή στο κράτος, με ταυτόχρονη πρόβλεψη ελεύθερης πρόσβασης στην/στις πηγές ως δημόσιο κοινωνικό αγαθό σε όλους όσοι το επιθυμούν (και παράλληλη αναβάθμιση του χώρου υπέρ πολιτών).

Ναι σε προώθηση των προσφύγων από το λεγόμενο »χοτ σποτ» Θερμοπυλών σε χώρες επιλογής τους με θρησκευτική και πολιτιστική συνάφεια. Γενναία απόφαση γκρεμίσματος κρατικών ιδιοκτησιών που μπορεί να κριθεί αρμοδίως ότι αποτελούν άστοχες παλαιότερες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, ώστε να αποδοθεί το Πεδίο Μάχης Θερμοπυλών αναλλοίωτο στις ερχόμενες γενεές.

Εξασφάλιση υπό της πολιτείας με αδιαμφισβήτητο τρόπο των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και εθνικής κυριαρχίας με άμεσο έλεγχο των όποιων γενικότερων εθνικών δεσμεύσεων λόγω των λεγομένων μνημονίων.

Το παρόν και το μέλλον είναι συνέχεια του ενδόξου παρελθόντος μας. Ναι στην ανάπτυξη σημαίνει ναι στην προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του τόπου μας. (Γ. Σαγιάς)

hellas-now.com
Από το Blogger.