Συνεδριάζει στις 10 Οκτωβρίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας


Η συνεδρίαση θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, τη 10η Οκτωβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018

Θέμα 2ο: Έγκριση  πρακτικού ελέγχου στοιχείων - κατακύρωση αποτελέσματος, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ».

Θέμα 3ο: Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για χειρισμό υπόθεσης που αφορά την κατασκευή σταθμού συντήρησης και φύλαξης σκαφών στο Αχλάδι.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΜΕΓΕΘΟΣ
PDF icon prosklisioikonomikisepitropis192018.pdf431.84 KB

www.stylida.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.