ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ & ΑΔΡΑΝΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 605.000,00 €(ΜΕ ΦΠΑ 24%)

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ & ΑΔΡΑΝΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 605.000,00 €(ΜΕ ΦΠΑ 24%)
Ημ/νια: 10/10/2018 12:33:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΕΞΑΩΛΚ-ΤΝ0


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2En9GCn
via IFTTT
Από το Blogger.