Αύριο Δευτέρα η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δομοκού - Δείτε τα θέματα


Η 19η  ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δομοκού θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα (πλατεία Μουσών 1),  την 29η του μηνός Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Έγκριση ταμειακού απολογισμού εσόδων - δαπανών οικονομικού  έτους 2017 Δήμου Δομοκού {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 2ο: Έγκριση Iσολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης περιόδου από 1-1-2017 έως 31-12-2017 {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

www.domokos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.