Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. Υπηρεσιών Kαθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, μηνός Σεπτεμβρίου 2018

Θέμα: Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. Υπηρεσιών Kαθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, μηνός Σεπτεμβρίου 2018
Ημ/νια: 29/10/2018 08:06:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΞΓ5ΩΛΚ-323


from Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ https://ift.tt/2ObVfAH
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.