Συνεδριάζει τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων - Δείτε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης


Συνεδριάζει τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων. 


Δείτε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Θέμα: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΤΑ ΄ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ”

Θέμα: ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ 21-06-2016 ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ (ΑΔΣ 294/2016)

Θέμα: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥ & ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ, ΩΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Θέμα: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΓΗΣ «ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ» ΜΕ ΦΑΝΕΡΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ»
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 3o ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2018

Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Π.Δ. 270/81 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Η ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ & ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΩΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΚΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ, ΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΚΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ, ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Θέμα: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Θέμα: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ.434/2018 Α.Δ.Σ.

Θέμα: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΤΟΥ ΟΑΣΕ ΑΑΕ

Θέμα: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ-ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι.

Θέμα: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΡΔΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΑΡΔΑΤΩΝ

Θέμα: 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΊΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (Α/Α 1) ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ (ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ)»

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ»

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ»

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ»

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΓΙΟΡΤΗ ΡΟΔΙΟΥ»

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ «ΓΥΝΑΙΚΑ»

Θέμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ Δ/ΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΕ ΥΠΑΤΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ

Θέμα: ΠΕΡΙ «ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ– ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΟΔΩΝ ΚΑΙ Κ.Χ.»

Θέμα: ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ Κ.Χ. ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ»

Θέμα: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΆΡ. 457/2018 ΑΔΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ)»

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ & Κ.Χ.»

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π.Ε. ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΙΑΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θέμα: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΨΥΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΆΜΠΛΙΑΝΗ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΣΘΩΤΗ, ΜΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Θέμα: ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΔΕΗ (ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ)

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ».

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ «1ο ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΝΕΟΑΜΠΛΑΝΙΤΩΝ»

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ».

www.lamia.gr
Από το Blogger.